Më shumë se tri dekada më parë Genc Rodiqi do të blinte pikturën e parë. Ajo edhe sot gjendet në koleksionin e tij. Njëzet vjet më pas ai do të …